petek, 20. september 2019

Literarni potep po Logatcu


Pod nebeško modrim nebom smo se Zelenooblaška druščina tokrat podali na potep po petih logaških znamenitih točkah in ob vsaki prebirali svoje besedne prispevke.
Pod vodstvom lokalne turistične vodičke g. Saše Musec in povezovalke dogodka članice lit. društva Zeleni oblaki Branke Novak se je branje na temo DOM začelo na Čevici na stopnišču cerkve sv. Jožefa, katere prvotni temelji so bili odkriti že v antiki nad izvirom vode. Ljudsko izročilo je ohranilo zgodbo o zlatem teletu, ki naj bi bilo zakopano tristo korakov od cerkve in so ga domačini neuspešno iskali že v 19. stoletju.Naslednje branje na temo MINEVANJE se je odvilo pod cerkvijo, kjer stoji Tollazijeva štirna, ki je bila sezidana leta 1883 po naročilu vaškega trgovca Tomaža Tolazzija. Leta 2008 je bila razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena in vsako leto na kresni večer 24. junija, štirna gosti etnološko glasbeno prireditev Večer pri vodnjaku. 


 
Po obširni razlagi vodičke ob litoželeznem pitniku pred Škrljevo hišo, ki je bil postavljen v spomin na izgradnjo vodovoda, smo brali na tretjo temo NARAVA.
Pitnik stoji na dvodelnem podstavku, na katerem sta ob straneh nameščeni ovalni koriti, nad njima pa levji glavi, ki jim iz gobcev molita pipi. Na bogatem ornamentnem vrhu je ženska figura, ki nosi na rami vrč. Enake in podobne izdelke je kot nagrado za naročilo podarjala dunajska firma, ki je pri nas urejala vodovodne napeljave. Kar nekaj jih stoji širom po Sloveniji.Čez cesto, na stiku Napoleonovega drevoreda je park s spomenikom osmim talcem padlim v NOB, delo kiparja Stojana Batiča, ki ga je leta 1958 zasnoval kot rimski miljni kamen s skupino stiliziranih figur. Tukaj smo se s svojimi literarnimi prispevki dotaknili četrte teme SVOBODA. S peto točko na temo SPOMINI, smo se ustavili pred spominsko kapelo padlim v prvi svetovni vojni, ki se nahaja v bližini cerkve sv. Nikolaja.
Skromni kapelici svetega Jožefa, ki je bila zgrajena leta 1922, je bilo v letu 1928 prizidano stebrišče treh arkad, ki ga je pod mentorstvom arhitekta Jožeta Plečnika zasnoval Ciril Oblak. Plastika svetega Boštjana v medaljonu na atiki je delo medaljerja in kiparja Staneta Dremlja.
Čudovit lestenec v kapeli pa že od daleč poudarja Plečnikovo mojstrstvo.
Obeležja smo s svojimi razmišljanji obogatili: predsednica Zelenih oblakov Mateja Hajdinjak, Branka Novak, Bojana Levinger, Jože Omerzu, Vladimir Kržišnik, Ana Balantič ter učenca OŠ Tabor in OŠ 8 talcev. Vsa druščina z obiskovalci vred pa smo se podali še do zadnje točke, ki se je zaključila s prijaznim druženjem ob bogato založeni mizi.


Napisala Ana Balantič, fotografije je posnel zapriseženi društveni fotograf Vladimir Kržišnik .

Vabljeni na čisto poseben literarni dogodek


ponedeljek, 27. maj 2019

Medgeneracijski literarni večer Zelenih oblakov

V knjižnici Logatec smo člani društva 23. maja 2019 izpeljali drugi letošnji literarni večer. Dogodek je scenaristično pripravila Bojana Levinger, povezovali sta ga Bojana in učenka OŠ Tabor Logatec, Mika Windschnurer.
Sodelovali so mladi avtorji - učenci OŠ 8 talcev, Tabor Logatec in Rovte in predstavili svoja dela na teme natečajev Enajsta šola, Neurje in Lipa. Na te teme so se navezovala tudi dela, ki so jih prebirali odrasli avtorji, člani Zelenih oblakov. 
Večer so v strune kitarske glasbe zavili učenci Glasben šole Logatec.

Bil je lep, prijazen in vsebinsko bogat večer, večer medgeneracijskega literarnega povezovanja. Predsednica društva Mateja Hajdinjak se je ob koncu večera zahvalila vsem sodelujočim avtorjem - mladim je želela, da zrastejo v ustvarjalne mlade literarne poganjke, predstavila dva nova člana društva, ki sta se prvič javno predstavila s svojimi deli in se za sodelovanje zahvalila Knjižnici Logatec.

Fotografije je posnel Vladimir Kržišnik.sreda, 15. maj 2019

Literarni večer št. 2 - KALI, KI BODO VZKLILE

Vabljeni na literarni večer, na katerem se bo medgeneracijsko prepletala literarna ustvarjalnost učencev logaških osnovnih šol in članov Literarnega  društva Zeleni oblaki, tempo pa mu bodo dajali učenci Glasbene šole Logatec.

Voditeljica večera bo Bojana Levinger.


četrtek, 21. marec 2019

Sozvočje živih besedOb letošnjem svetovnem dnevu poezije je društvo 19. marca v Grajskem parku Vitez v Logatcu pripravilo literarni večer.
Člani društva (Bojana. Ana, Barbara, Vladimir, Vanda, Marcel, Jože, Mateja ) so napisali in brali nove pesmi na temo barv. Vsak si je izbral svojo barvo, povezovalka večera Mateja pa je o vsaki barvi povedala mnogo zanimivh podatkov in tako večer spletla v mavrico besed in glasbe, ki so jo v večer prinesli trije nadarjeni učenci Glasbene šole Logatec.
Fotografije je posnel Vladimir.